center>Něco z médií o cestě na Hádech

- Literární noviny
- FSC-Watch mezinárodní organizace sledující lesy certifikované ekologickou značkou FSC
- www stránky Školního podniku Křtiny